Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Dla rodziców

Zebrania z rodzicami 19-20 listopada 2018

19.11.(poniedziałek)- Zebrania rodziców klas VI-VIII

godz. 17.00 - spotkanie rodziców klas VIII na sali gimnastycznej  w  celu  omówienia spraw związanych z egzaminem ósmoklasisty, następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

Pozostałe klasy - o godz. 17.00 spotkania z wychowawcą w klasach.

20.11.(wtorek)- Zebrania rodziców klas IV-V i III gim.

godz. 17.00 - - spotkanie rodziców klas III gim. na sali gimnastycznej  w  celu  omówienia spraw związanych z egzaminem gimnazjalnym, następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

Pozostałe klasy - o godz. 17.00 spotkania z wychowawcą w klasach.

21.11.- Zebrania rodziców klas 0 –III – godz. 17.00