Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Liczba oddziałów

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole są:

4 oddziały klas „O”

5 oddziały klas I

4 oddziały klas II

4 oddziały klas III

2 oddziałów klas IV

6 oddziałów klas V

6 oddziały klas VI

3 oddziały klas VII

4 oddziały klas VIII

 

We wszystkich klasach jest 767 uczniów.Zajęcia lekcyjne odbywają się w 29 pracowniach przedmiotowych, zajęcia sportowe w dwóch salach gimnastycznych oraz na boisku szkolnym. Na terenie budynku jest biblioteka i świetlica. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne tablice multimedialne i projektory.