Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Liczba oddziałów

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole są:

4 oddziały klas „O”

4 oddziały klas I

4 oddziały klas II

2 oddziały klas III

6 oddziałów klas IV

6 oddziałów klas V

3 oddziały klas VI

4 oddziały klas VII

3 oddziały klas VIII

3 oddziały klas III gimnazjum

We wszystkich klasach jest 811 uczniów.Zajęcia lekcyjne odbywają się w 29 pracowniach przedmiotowych, zajęcia sportowe w dwóch salach gimnastycznych oraz na boisku szkonym. Na terenie budynku jest biblioteka i świetlica. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne tablice multimedialne i projektory.