"PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ"

W 2007 roku Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej otrzymała pracownię komputerową w ramach PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ".W skład pracowni wchodzi 9 stanowisk uczniowskich, stanowisko dla nauczyciela oraz skaner i drukarka.


Powrót