Logowanie

ŚWIAT ODKRYWCÓW PRZYRODY Program Edukacji Ekologicznej SP nr 1 w Rawie Mazowieckiej "Poznać,zrozumieć, pokochać przyrodę"

 


 1. ŚWIAT ODKRYWCÓW PRZYRODY

Utworzenie pracowni przyrodniczej „Świat odkrywców przyrody” zrealizowane przy udziale środków      Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach konkursu
„Moja wymarzona ekopracownia”.


        Bardzo nas ucieszyło, gdy wśród laureatów konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znalazła się również nasza szkoła.  Beneficjentem utworzenia pracowni przyrodniczej „Świat odkrywców przyrody”  jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Przygotowaniem konkursowego wniosku i projektem graficznym pracowni zajęła się p. Hanna Stankiewicz- nauczyciel przyrody w naszej szkole.

    Podczas wakacji nasza pracownia przyrodnicza została wyremontowana, zyskała nową kolorystykę oraz wykonana została instalacja wodno-kanalizacyjna. Otrzymaliśmy nowe  meble: biurko, szafy i regały służące ekspozycji pomocy dydaktycznych

Pracownia wyposażona została także w sprzęt multimedialny i fotograficzny oraz wiele pomocy dydaktycznych:

 •     modele komórek roślinnych i zwierzęcych,
 •     przyrodnicze programy interaktywne,
 •     modele demonstracyjne i symulatory zjawisk przyrodnicz
 •     mikroskopy
 •     plansze różnorodnych gatunków roślin i zwierząt,
 •     zestawy preparatów mikroskopowych.

    Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone w tak nowoczesnej pracowni przyczynią się wzrostu zainteresowania przyrodą, zainspirują ucznia do działań na rzecz środowiska przyrodniczego oraz  wykształcą postawy twórczych  badaczy. Podczas zajęć uczniowie oglądają  interesujące filmy przyrodnicze, prowadzą  obserwacje  mikroskopowe, wykonują doświadczenia i eksperymenty oraz przygotowują prezentacje multimedialne. Praca  podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w naszej wymarzonej pracowni uczy dzieci  komunikacji, planowania i organizowania pracy,  gromadzenia doświadczeń i  pozwolą być twórczym.

Program Edukacji Ekologicznej SP nr 1 w Rawie Mazazowieckiej "Poznać,zrozumieć, pokochać przyrodę"

 

Opis  zadania

                        Cele programu realizowane będą poprzez następujące zadania:

 

Zadanie 1

   Konkursy ekologiczne:

 

 

 •  Konkurs fotograficzny - „Przyrodnicze obiekty chronione w powiecie rawskim” dla uczniów klas I –VI naszej szkoły. Konkurs ma na celu pokazanie  walorów  przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych naszego miasta. Uwidocznione na zdjęciach obrazy, mają pokazywać pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej oraz rezerwaty przyrody i zachęcać do aktywnych form wypoczynku. Celem organizatora jest również to, ażeby dzieci zauważyły piękno pomników  przyrody występujących wokół nas.

      Koszt nagród 1.500,00

 •  Konkurs miejski informacyjno - plastyczny   na wykonanie pracy albumu pt.  „Życie to różnorodność biologiczna ” dla klas I - VI wszystkich szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej oraz dzieci    z rawskich przedszkoli. Wykonanie prac konkursowych przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat różnorodności organizmów zwierzęcych występujących na Ziemi oraz ich zależności od warunków środowiska, które często zmieniają się w wyniku nieodpowiedzialnej działalności człowieka

    Koszt nagród 1.200,00              

 •  Miejski konkurs plastyczny na wykonanie pracy plastycznej pt.  „Ekologiczne podróże, te małe i te duże” dla klas I- VI wszystkich szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej. Wykonanie prac konkursowych przyczyni się do poszerzenia wiedzy dotyczącej aktywnego spędzania wolnego czasu i przyjaznych dla środowiska sposobów podróżowania. Konkurs zwróci uwagę władz lokalnych na  szkodliwy wpływ spalin samochodowych na zdrowie i życie człowieka oraz korzyści płynące z wprowadzania innowacyjnych rozwiązań skutkujących poprawą komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej. Konkurs ten będzie służył promocji miasta jako miejsca przyjaznego środowisku naturalnemu oraz poprawie życia mieszkańców    i zwiększenia atrakcyjności miasta.

Koszt nagród 900,00

 

 •  VIII Międzyszkolny Turniej Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi dla uczniów klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych naszego miasta.

W bieżącym roku będzie on przebiegał pod hasłem: „Dobra energia dla wszystkich” Celem tej rywalizacji jest podniesienie stanu wiedzy na temat zagrożeń i przyczyn zmian w przyrodzie, ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Turniej będzie się składał z konkursu wiedzy oraz części praktycznej,    w której uczestnicy wykonywać będą przydzielone zadania.

 Koszt nagród 1.500,00

 •  VII Festiwal Piosenki Ekologicznej „W harmonii z przyrodą” z okazji . Do udziału w festiwalu zaproszone zostaną dzieci z rawskich przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej. Uczestnicy konkursu wykonywać będą piosenki o naszej planecie. Celem organizatorów festiwalu jest zwrócenie uwagi dzieci na problemy środowiska.

 Koszt nagród 1.500,00

 •  V Turniej wiersza „Blisko natury” dla klas I- III naszej szkoły,  oraz dla klas IV – VI – „Zatrzymać piękno w poezji”. Konkurs recytatorski ma na celu uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska, zachęcenie do czytania liryki dla dzieci i zwrócenia uwagi na przyrodę, jej wszechobecność. Przybliżenie tego wszystkiego, co w naturze najpiękniejsze.

 Koszt nagród 500,00

 •  Konkurs szkolny przyrodniczy „Jesieni nadszedł czar” dla dzieci z klas I – VI. Praca konkursowa to kompozycja z naturalnych okazów (liści, owoców, gałązek).  Kompozycja ma przedstawiać piękno jesieni, kiedy to możemy zachwycać się ogromną różnorodnością barw w przyrodzie.

Koszt nagród   500,00

 

 • Miejski konkurs plastyczny pod nazwą „ Co mogą zrobić dzieci         z puszki, tektury i innych śmieci?” na wykonanie zabawki                   z surowców wtórnych. Konkurs adresowany jest dla klas I- VI wszystkich rawskich szkół

  Koszt nagród   600,00

 

 •  Konkurs plastyczny „Jabłuszka smaczne i zdrowe”. Pracą konkursową będzie ulotka zachęcająca do spożywania naszych rodzimych owoców. Dzieci, aby wykonać pracę konkursową muszą wykazać się wiedzą na temat korzyści płynących dla organizmu człowieka po spożyciu owoców. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci do spożywania jabłek. Dzięki konkursowi przybliżymy dzieciom, popularną roślinę, jaką jest jabłoń.

      Koszt nagród 400,00

 • Szkolny      konkurs "Ekologiczna      ozdoba świąteczna”, który zachęci wszystkich       uczniów do zabawy oraz samodzielnego stworzenia oryginalnej ozdoby      świątecznej: bombki,  gwiazdy      świąteczne, anioła lub małej choinki. Technika prac jest dowolna ale      podstawowym warunkiem jest, to iż musi być ekologiczna czyli wykonana z      materiału przyjaznego środowisku:       papier, tektura, sznurek, wełna,       nasiona  lub owoce roślin np.      orzechy żołędzie, szyszki . Konkurs przeprowadzony zostanie w  dwóch kategoriach wiekowych, uczniowie      klasy I-III i IV-VI 

 Koszt nagród 400,00

 

          Zadanie 2  

           Działania

informacyjno-poznawcze:

 

 • „Klub Młodego Ekologa”. Prowadzenie zajęć z dziećmi pragnących pogłębiać swoją wiedzę na temat kurczących się zasobów przyrody na świecie i szukanie  odpowiedzi jak rozsądnie nimi gospodarować, by wkrótce ich nie zabrakło. W ramach zajęć uczniowie będą prowadzili badania czystości naszej rzeki, powietrza, poznawać czyste źródła energii, obserwacje zjawisk przyrodniczych roślin i zwierząt wokół nas oraz inicjować            i  zachęcać do działań na rzecz ochrony środowiska. Zajęcia te będą pobudzać ich kreatywność i pozwolą samodzielnie znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania. Zadaniem nauczyciela będzie  jedynie kierować jego aktywnością tak, aby dziecko mogło w pełni rozwijać swoją ciekawość przyrodniczą, zdobywać nowe umiejętności i wiadomości.

 

 • Redagowanie gazetek ściennych – opracowanie gazetek tematycznych związanych z przyrodą, porami roku oraz ochroną środowiska.

 

 • Przygotowanie przedstawień i audycji przez szkolny radiowęzeł o treści przyrodniczej, ukazujących potrzebę ochrony środowiska. Przedstawienia prezentowane będą w dniach szczególnie ważnych dla młodego ekologa (Dzień Ziemi, Tydzień Czystości Wód,  Dzień Ochrony Środowiska, Święto Polskiej Niezapominajki).

 

 • Działania informacyjne dla rodziców.

 

Sposobem zbliżania rodziców do problemów edukacji ekologicznej będzie ich udział w spotkaniach na temat oszczędzania wody   i energii w domu, tak aby każdy mógł się przyczynić do życia  w harmonii z przyrodą, pogadankach ekologicznych połączonych   z projekcją przeźroczy lub krótkich filmów. Rodzice otrzymają ulotki przygotowane przez dzieci na temat oszczędzania wody      w gospodarstwach domowych.

Chcemy, by nasi rodzice wraz z nami stali się strażnikami przyrody, byśmy wspólni mieli świadomość ekologiczną oraz potrafili zdrowo żyć w zgodzie z naturą.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.