Logowanie

Odbyło się!

W ramach LOWE odbyły w listopadzie i grudniu 2017 r. się warsztaty nt. „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w praktyce” oraz warsztaty z rękodzieła artystycznego.

Warsztaty

W ramach LOWE odbyły się w listopadzie i grudniu się warsztaty nt. „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w praktyce” oraz warsztaty z rękodzieła artystycznego "Świąteczne bombki i choinki".

Informacje o projekcie

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

LOWE funkcjonuje w  oparciu o potencjał szkoły i służy jako baza infrastrukturalna, instytucjonalno-organizacyjna oraz baza kapitału ludzkiego i społecznego dla aktywizowania osób dorosłych poprzez pozaformalną i nieformalną edukację w połączeniu z szerszą aktywizacją społeczności lokalnych.

Działalność LOWE służy zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie
i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji.   

 

Oferta edukacyjna

Od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. planujemy przeprowadzić warsztaty:

  • „Zdrowy kręgosłup” (10.01.2018; 24.01.2018; 14.02.2018; 28.02.2018);
  • „Wykorzystanie komputera w życiu codziennym”;
  • Zajęcia nauki języka angielskiego;
  • Ćwiczenia jogi;
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora;
  • Mediacje;
  • Spotkanie z dietetykiem.

Zgłoszenia na poszczególne formy przyjmowane są w sekretariacie szkoły tel. 46 814-35-32.

Przy zgłoszeniu należy podać temat szkolenia. Szczegółowa informacja dotycząca terminów poszczególnych spotkań będzie podawana miesięcznie. 

PodkategorieMigawki artykułów

Bal karnawałowy 2018

Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie wspaniałej zabawy. Fotki i filmiki z zabawy klas IV -VII i gim. na Facebook.    U nas "0" - III. Pozdrawiamy :)


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.