Logowanie

Rekolekcje 2018

Organizacja rekolekcji wielkopostnych 2018

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. poz. 155 ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 207 r. poz. 1147).

  1. Rekolekcje będą odbywać się w trzech następujących po sobie dniach tj. 14, 15, 16 marca 2018 r. (środa, czwartek, piątek)
  2. 14 marca (środa) – spotkania z nauką odbędą się w szkole na sali gimnastycznej.
  3. 15, 16 marca (czwartek, piątek) – spotkania z nauka odbędą się w kościele NPNMP w Rawie Mazowieckiej.
  4. W piątek - Msza święta z nauką + spowiedź. Od godziny 9.30 do 12.00 – spowiedź
  5. Rekolekcje będą przebiegały w podziale na grupy wiekowe według następującego harmonogramu

14. 03.2018 (środa)

kl. I-III

8.30 – 8.40 zbiórka w szkole przy swoich klasach / przejście z wychowawcą na salę gimnastyczną

8.45 -9.45 spotkanie z nauką na sali gimnastycznej

10.00 – powrót do domu

kl. VII, IIGim., IIIGim.

9.45-9.50 zbiórka w szkole przy swoich salach/przejście z wychowawcą na salę gimnastyczną

10.00 – 11.00– spotkanie z nauką /sala gimnastyczna

11.10- powrót do domu

kl. IV-VI

11.15-11.25- zbiórka w szkole przy swoich klasach/przejście z wychowawcą na salę gimnastyczną

11.30-12.30 - spotkanie z nauką /sala gimnastyczna

12.35 - powrót do domu

15 - 16. 03.2018 (czwartek, piątek)

kl. I-III

8.15 – 8.40 zbiórka przed szkolą / przejście z wychowawcą do świątyni

8.45 -9.45 spotkanie z nauką w świątyni

9.45-10.00 powrót do szkoły

10.00 powrót do domu

kl. VII, IIGim., IIIGim.

9.45-9.50 zbiórka przed szkolą / przejście z wychowawcą do świątyni

10.00 – 11.00 spotkanie z nauką w świątyni

11.00-11.15 powrót do szkoły

11.15 powrót do domu

kl. IV-VI

11.15-11.25 zbiórka przed szkołą/przejście z wychowawcą do świątyni

11.30-12.30 - spotkanie z nauką w świątyni

12.30-12.45 powrót do szkoły

12.45 powrót do domu.

Opieka świetlicowa w każdym dniu według godzin pracy świetlicy od 7.30 do 17.30.

  • Wszyscy uczniowie biorący udział w rekolekcjach spotykają się przed szkołą a następnie udają się z opiekunami na spotkania z nauką do kościoła. Po nauce wracają z opiekunami do szkoły i bezpiecznie wracają do domu.
  • Nauczyciele sprawdzają obecność dzieci i zaznaczają w dziennikach.
  • Nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo w drodze na naukę i sprawują opiekę w świątyni wspierając nauczycieli katechetów.
  • Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach przebywają w świetlicy szkolnej na pisemne oświadczenia rodziców określające godzinę przybycia i opuszczenia świetlicy.
  • Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są do dnia 6 marca złożyć w sekretariacie szkoły informację, które dzieci będą korzystały z opieki świetlicowej podczas rekolekcji.

Bezpieczeństwo uczniów podczas odbywających się rekolekcji jest priorytetem z godnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.