Logowanie

Dla kogo stypendium i promocja z wyróżnieniem?

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Stypendium przyznaje się uczniom Szkoły Podstawowej nr1 im T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej, którzy spełniają następujące warunki:

- uzyskali średnią ocen 5,0 i wyżej w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium oraz z zachowania otrzymali ocenę co najmniej bardzo dobrą;

- uzyskali wysokie wyniki sportowe (indywidualnie – co najmniej na szczeblu powiatowym, zespołowo – co najmniej na szczeblu wojewódzkim.) 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący.

Promocja z wyróżnieniem

Par. 50 pkt.13.Statutu Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej: Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 


Kiermasz wielkanocny

Serdecznie zapraszamy na kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Kiermasz odbędzie się 10 i 11 kwietnia (poniedziałek i wtorek) w godz. 1630 - 1830. Prace uczniów można oglądać na korytarzu szkolnym na parterze. Miło nam będzie, gdy wśród wielkanocnych dekoracji w Waszych domach znajdą się również nasze ozdoby.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Kl. I - III

Poniedziałek 27 marca 2017r.

godz. 11.00 – 11.40 – spotkanie z wychowawcami w klasach

godz.11.45. – wyjście do kościoła

godz.12.00- 12.45 – Rekolekcje w kościele

ok godz. 13.00 – powrót z kościoła i rozejście do domów

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Kl. IV – VI

Wtorek 28 marca 2017r.

godz. 10.00 – 10.40 – spotkanie z wychowawcami w klasach

godz.10.45. – wyjście do kościoła

godz.11.00- 12.00 – Rekolekcje w kościele

ok godz. 12.10 – powrót z kościoła i rozejście się do domów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i pięcioletnich

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali gimnastycznej.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.