Logowanie

Konkurs fotograficzny "Jakie znasz zawody?"

W konkursie nie ma eliminacji szkolnych. Każdy może wziąć udział indywidualnie.

Jakie znasz zawody?

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka
z Poznania pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna, niejako „u podstaw” edukacja
o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Poznając różne zawody uczniowie zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją, oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują również informację o świecie techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych
i wykonanie zdjęć wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac fotograficznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę uczniów na temat przedstawianego przez nich zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Prace konkursowe należy wykonać na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu.
Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Czytaj więcej...

Konkurs literacki

W konkursie nie ma eliminacji szkolnych. Każdy może wziąć udział indywidualnie.

III Ogólnopolski Konkurs Literacki

II Międzynarodowy Konkurs Literacko - Plastyczny

 „Lubelszczyzna w legendach”

Czytaj więcej...

Rawska Feriada 2017

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą Burmistrza Miasta na ferie zimowe 2017. Na pewno kazdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Życzymy udanego wypoczynku :)

Styczeń 2017

STYCZEŃ

23.12.2016 – 01.01. 2017 – Zimowa przerwa świąteczna – dzieci wracają do szkoły 2 stycznia 2017 roku
02.01. 2017 – Pierwszy poniedziałek miesiąca.
05.01.2017 – Zabawy noworoczne
Oddziały przedszkolne i klasy I – III
9.00 – 10.00 - oddziały przedszkolne
9.00 - 13.00 – klasy I – III
Spotkania z wychowawcami klas
Zabawa na sali gimnastycznej
Poczęstunek w klasach (przygotowany przez rodziców)
12.30 zakończenie zabawy na sali, porządkowanie izb,
13.00 powrót do domu
Klasy IV – VI
Zabawa noworoczna rozpoczyna się od godziny 17.00 i trwa do 20.00
Zabawy noworoczne będą prowadzone przez artystów zewnętrznych. Koszty pokryje Rada Rodziców.
06.01.2017 – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
09.01.2017 – Wystawienie wszystkich ocen (dotyczy ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania)
10.01. Koncert Ogniska Muzycznego
13.01 – Bezpieczne ferie zimowe - apel. Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną.

Spotkania Klasowych Zespołów Nauczycielskich, Rada Klasyfikacyjna
10.01. 2017 – Klasyfikacyjne Zespoły Nauczycielskie klas I-III – godz. 16.30 s. nr 6
10. 01. 2017 - Klasyfikacyjne Zespoły Nauczycielskie klas IV-VI – godz. 17.00 s. nr 4
12.01.2012 – Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 17.15 s. nr 4
16.01. 2017 – 27.01. 2017 Ferie zimowe
Do szkoły wracamy 30.01.2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI
31.01.2017 – klasy V - VI
01.02.2017 – klasy III – IV
02.02.2017 – klasy I - II i oddziały przedszkolne
Wszystkie zebrania rozpoczynamy o godzinie 17:00

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.