Logowanie

Złota tarcza

Regulamin przyznania wyróżnienia „Złota tarcza” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Złotą tarczę otrzymuje uczeń kończący Szkołę Podstawową Nr 1, który spełnił wszystkie wymienione warunki;

1.  Był uczniem Szkoły Podstawowej Nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej nieprzerwanie od chwili podjęcia nauki
w klasie pierwszej i pozostał nim do momentu ukończenia klasy szóstej.

2.  Przez okres sześciu lat nauki był wyróżniany za wzorowe zachowanie i wyniki w nauce.

3.  W klasach od czwartej do szóstej włącznie, jego zachowanie oceniano jako wzorowe, a średnia ocen z obowiązujących przedmiotów nauczania wynosiła minimum 5,0.

4.  Kończąc klasę szóstą wyróżnił się najwyższą średnią z obowiązujących przedmiotów nauczania, uzyskał najwyższą średnią w grupie absolwentów szkoły.

5.  W przypadku wystąpienia jednakowej średnie u kilku uczniów z klas szóstych, należy do wyróżnienia wytypować ucznia, który uzyskał najwyższą punktację z Testu Szóstoklasisty.

6.  Reprezentował swoja szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach, zawodach, olimpiadach,
akademiach, imprezach artystycznych itp.

Umotywowany na piśmie wniosek o to szczególne wyróżnienie składa wychowawca do Dyrekcji Szkoły.

Wniosek sporządza wychowawca ucznia w oparciu o jego dokumentację szkolną.

Wniosek zawiera dane wyszczególnione w punktach 1- 6.

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.