KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY AKCJĘ „BEZPIECZNA+” W NASZEJ SZKOLE

 • Drukuj

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY AKCJĘ „BEZPIECZNA+” W NASZEJ SZKOLE

 

Celem konkursu jest  popularyzacja wśród uczniów problematyki związanej bezpieczeństwem w szkole, w domu, w środowisku, w zakresie:

 

a. przemocy i agresji, w tym cyberprzemocy,

b. zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

 

Postanowienia ogólne konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Rawie Mazowieckiej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VI.
 3. Każdy z  uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie.
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego oraz ukazującej zagrożenia jakie niosą za sobą negatywne postawy i zachowania człowieka wobec innych ludzi; sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Technika i forma wykonania prac:

 1. Forma pracy: praca plastyczna.
 2. Technika: praca plastyczna – rysunek, grafika, malarstwo, wydzieranka itp.
 3. Format pracy: praca plastyczna – min. A4.

 

Kryteria oceny prac i wyboru laureatów:

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie klas I-III, tematyka związana z zagrożeniami zdrowia lub życia dziecka,
  2. uczniowie klas IV-VI – tematyka związana z przeciwdziałaniem przemocy i agresji w tym cyberprzemocy.
  3. Na odwrocie prac plastycznych należy umieścić dane: imię i nazwisko, wiek, klasa.
  4. Ocenianiu będą podlegały:
   1. zgodność z tematem,
   2. pomysłowość i oryginalność przekazu treści,
   3. czytelność przekazu,
   4. ogólne wrażenia artystyczne,
   5. samodzielność wykonania.
   6. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
   7. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Nagrody

 1. Dla laureatów konkursów przewidziane są nagrody;
  1. W I grupie wiekowej uczniowie klas I-III
  2. W II grupie wiekowej uczniowie klas IV-VI.
  3. Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie z okazji podsumowania działań BEZPIECZNEJ+ w czerwcu (piknik rodzinny).

 

Terminarz:

 1. Prace należy dostarczyć do pedagogów szkolnych w terminie do 15 listopada 2015r.