Logowanie

Wojewódzki konkurs plastyczny"W przyjaźni z przyrodą 2017"

Rok 2017 jest ROKIEM RZEKI WISŁY dlatego tegoroczna edycja konkursu jest zatytułowana "Z BIEGIEM WISŁY". Chcemy aby uczestnicy konkursu pokazali królowa polskich rzek w różnych aspektach . Prosimy jednak pamiętać , że to ona jest główną bohaterką naszego konkursu.

CELE KONKURSU:

 • pokazanie piękna Wisły jej fauny i flory
 • miasta polskie nad brzegiem Wisły
 • wypoczynek nad Wisłą
 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat Wisły i jej znaczenia dla kraju
 • krzewienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony środowiska naturalnego
 • promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie .
 • rozwijanie warsztatu twórczego, zdolności i umiejętności uczniów

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa łódzkiego. Kategorie:

 • klasy I- III szkoły podstawowej
 • klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • gimnazjum
Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest pani Hanna Stankiewicz.

TEMATYKA KONKURSU

Z BIEGIEM WISŁY

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • TECHNIKA
  • Techniki malarskie na papierze- akwarela, plakatówka, tempera, pastele suche, olejne, mazaki, kredki,
  • Kolaż płaski na papierze(bez naklejania materiałów sypkich, prace, z których będą odpadać elementy naklejane nie będą uwzględnione w konkursie, nie używamy gotowych obrazków i naklejanek)
  • FORMAT - A-3
  • TERMIN - do 13 kwietnia 2016 (prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie)
  • ADRES Prace wysyłamy na adres

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6

Szkoła Podstawowa nr 14

Słowackiego 32/42

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Na kopercie proszę dopisać, Konkurs plastyczny.”

Prace można dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu pracy.

OPIS
Na odwrocie pracy podajemy ( załącznik – przykład)

 • Tytuł pracy  ( określający  w przybliżeniu  położenie Wisły np. Wisła w okolicach Kazimierza)
 • ZNAK, pseudonim  autora pracy
 • kategorię wiekową np. SP I-III, SP I- IV, gimnazjum
 • oświadczenia razem z listą zbiorczą wkładamy do zamkniętej koperty

Na liście zbiorczej (załącznik) podajemy

 • znak, pseudonim który znajduje się na odwrocie pracy
 • imię i nazwisko autora, klasę
 • Imię i nazwisko nauczyciela
 • nazwę , adres szkoły oraz numer telefonu kontaktowego

DOKUMENTACJA DOŁĄCZONA DO PRAC

 • LISTA ZBIORCZA
 • DWA OŚWIADCZENIA (załącznik)

LICZBA PRAC - Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 10 prac w każdej kategorii wiekowej (klasy I-III – 10 prac, klasy IV-VI- 10- prac, gimnazjum 10 prac). Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu.

OCENA PRAC

 • Prace bez opisu sporządzonego według zasad wyznaczonych w regulaminie, zniszczone, zrolowane, niezgodne z tematyką, wykonane inną techniką, bądź na innym formacie nie wezmą udziału

w konkursie.

 • Brak oświadczeń dyskwalifikuje pracę.
 • Laureatów wyłoni niezależna komisja, która dokona wyboru prac biorąc pod uwagę:

 zgodność z regulaminem, tematem, oryginalność ujęcia, walory artystyczne.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ośrodka i szkoły w czerwcu 2016r. 
 • Wernisaż, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.