Logowanie

Konkurs informatyczny i z jęz. angielskiego dla klas IV - VI

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

Patryk – święty patron Irlandii”

 

Myślą przewodnią konkursu jest zainteresowanie uczniów

postacią i działalnością św. Patryka

 

CELE KONKURSU:

 

 1. Popularyzacja postaci św. Patryka która wywarła tak znaczący wpływ na losy narodu irlandzkiego

 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz komputerem z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

 3. Rozbudzanie w uczniach chęci poznania różnych ludzi.

 4. Inspirowanie dzieci do rozwijania zainteresowań i twórczej działalności.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny i z jęz. angielskiego o św. Patryku dla klas I - III

Szkolny Konkurs Plastyczny

Patryk – święty patron Irlandii”

 

Uczestnicy: uczniowie kl. I-III

Cele konkursu:

 • Popularyzacja postaci św. Patryka która wywarła tak znaczący wpływ na losy narodu irlandzkiego

 • Rozbudzanie w uczniach chęci poznania różnych ludzi.

 • Inspirowanie dzieci do rozwijania zainteresowań i twórczej działalności.

 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Czytaj więcej...

Konkurs na kartkę świąteczną

KONKURS PLASTYCZNY
„Kartka świąteczna
do Papieża Franciszka”

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna i Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej.
Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie kartki świątecznej zawierającej życzenia bożonarodzeniowe dla Papieża Franciszka.

Cele konkursu:

 • wzbudzenie zainteresowania osobą oraz pontyfikatem Papieża Franciszka;
 • zachęcanie do pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Ojca Świętego;
 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów;
 • poznawanie różnych technik plastycznych.

Kategorie konkursu:

 • klasy I – III 
 • klasy IV – VI

Ogólne zasady konkursu:

 • Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe! 
 • Złożone prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą pomysłodawcy konkursu. 
 • Prace konkursowe – plastyczne należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 10 grudnia 2016r., do p. M. Misztal – wychowawcy świetlicy, p. E. Malinowskiej i p. R. Firek – opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 • Wręczenie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dnia 22 grudnia 2016r.. 
 • Wszystkie prace zostanę przesłane Papieżowi Franciszkowi z pozdrowieniem świątecznym od uczniów i pracowników naszej szkoły.

Organizacja konkursu:

 • format pocztówkowy;
 • technika prac dowolna ( – malowanka, wyklejanka, wycinanka, wydzieranka, kulki z bibuły itp.);
 • każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora pracy, klasa.

Kryteria oceniania:

 • zgodność pracy z tematem;
 • samodzielność wykonania pracy; 
 • wartość artystyczna; 
 • estetyka.

Zapraszamy do udziału!!!

Szkolny konkurs informatyczny

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU

NA  NAJCIEKAWSZĄ  I  NAJLEPIEJ WYKONANĄ  PREZENTACJĘ

MULTIMEDIALNĄ

W  PROGRAMIE  POWERPOINT

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej związanej z tematem BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE.

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW Z KLAS IV-VI, a organizatorami są nauczyciele zajęć komputerowych.

Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie prezentację multimedialną w programie PowerPoint.

 

Celem konkursu jest:

1.     Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.

2.     Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych 

3.     Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych projektów multimedialnych

 

Forma dostarczonej pracy

 • Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 • Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
 • Prezentacja multimedialna powinna posiadać 12 slajdów (pierwszy tytułowy zawierający wprowadzenie do tematu, a ostatni  z informacją o autorze i źródłach wiadomości w oparciu o które powstała prezentacja).
 • Prace należy składać wyłącznie na podpisanej imieniem,  nazwiskiem i klasą płycie CD.
 • Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft PowerPoint (z rozszerzeniem *.ppt, *.pps).
 • Jako nazwę plików należy podać temat pracy.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

Miejsce i termin składania prac

Prace należy składać w terminie do 2 stycznia 2017r. u nauczycieli informatyki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od daty złożenia prezentacji.

Kryteria oceny prac konkursowych

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

Komisja będzie najwyżej oceniała prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Oceniana będzie również:

 • estetyka,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafika i cała szata graficzna,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

Nagrody

Trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Postanowienia końcowe

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu, który będzie dostępny  na stronie internetowej naszej szkoły.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.

 

 

 

 Migawki artykułów

Bezpieczne wakacje 2018

Na apelu panowie policjanci powiedzieli nam o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wolnym od nauki. Szczególnie przestrzegali przed kontaktami z nieznajomymi osobami i przyjmowaniem ich propozycji spędzania wolnego czasu.Druga część apelu była poświęcona bezpieczeństwu przebywania nad wodą i kąpieli. Tę część poprowadzili nasi panowie wuefiści, którym serdecznie dziękujemy za przestrogi i informacje :)


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.