Logowanie

Konkurs informatyczny i z jęz. angielskiego dla klas IV - VI

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

Patryk – święty patron Irlandii”

 

Myślą przewodnią konkursu jest zainteresowanie uczniów

postacią i działalnością św. Patryka

 

CELE KONKURSU:

 

 1. Popularyzacja postaci św. Patryka która wywarła tak znaczący wpływ na losy narodu irlandzkiego

 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz komputerem z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

 3. Rozbudzanie w uczniach chęci poznania różnych ludzi.

 4. Inspirowanie dzieci do rozwijania zainteresowań i twórczej działalności.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny i z jęz. angielskiego o św. Patryku dla klas I - III

Szkolny Konkurs Plastyczny

Patryk – święty patron Irlandii”

 

Uczestnicy: uczniowie kl. I-III

Cele konkursu:

 • Popularyzacja postaci św. Patryka która wywarła tak znaczący wpływ na losy narodu irlandzkiego

 • Rozbudzanie w uczniach chęci poznania różnych ludzi.

 • Inspirowanie dzieci do rozwijania zainteresowań i twórczej działalności.

 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Czytaj więcej...

Konkurs na kartkę świąteczną

KONKURS PLASTYCZNY
„Kartka świąteczna
do Papieża Franciszka”

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna i Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej.
Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie kartki świątecznej zawierającej życzenia bożonarodzeniowe dla Papieża Franciszka.

Cele konkursu:

 • wzbudzenie zainteresowania osobą oraz pontyfikatem Papieża Franciszka;
 • zachęcanie do pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Ojca Świętego;
 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów;
 • poznawanie różnych technik plastycznych.

Kategorie konkursu:

 • klasy I – III 
 • klasy IV – VI

Ogólne zasady konkursu:

 • Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe! 
 • Złożone prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą pomysłodawcy konkursu. 
 • Prace konkursowe – plastyczne należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 10 grudnia 2016r., do p. M. Misztal – wychowawcy świetlicy, p. E. Malinowskiej i p. R. Firek – opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 • Wręczenie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dnia 22 grudnia 2016r.. 
 • Wszystkie prace zostanę przesłane Papieżowi Franciszkowi z pozdrowieniem świątecznym od uczniów i pracowników naszej szkoły.

Organizacja konkursu:

 • format pocztówkowy;
 • technika prac dowolna ( – malowanka, wyklejanka, wycinanka, wydzieranka, kulki z bibuły itp.);
 • każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora pracy, klasa.

Kryteria oceniania:

 • zgodność pracy z tematem;
 • samodzielność wykonania pracy; 
 • wartość artystyczna; 
 • estetyka.

Zapraszamy do udziału!!!

Szkolny konkurs informatyczny

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU

NA  NAJCIEKAWSZĄ  I  NAJLEPIEJ WYKONANĄ  PREZENTACJĘ

MULTIMEDIALNĄ

W  PROGRAMIE  POWERPOINT

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej związanej z tematem BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE.

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW Z KLAS IV-VI, a organizatorami są nauczyciele zajęć komputerowych.

Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie prezentację multimedialną w programie PowerPoint.

 

Celem konkursu jest:

1.     Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.

2.     Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych 

3.     Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych projektów multimedialnych

 

Forma dostarczonej pracy

 • Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 • Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
 • Prezentacja multimedialna powinna posiadać 12 slajdów (pierwszy tytułowy zawierający wprowadzenie do tematu, a ostatni  z informacją o autorze i źródłach wiadomości w oparciu o które powstała prezentacja).
 • Prace należy składać wyłącznie na podpisanej imieniem,  nazwiskiem i klasą płycie CD.
 • Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft PowerPoint (z rozszerzeniem *.ppt, *.pps).
 • Jako nazwę plików należy podać temat pracy.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

Miejsce i termin składania prac

Prace należy składać w terminie do 2 stycznia 2017r. u nauczycieli informatyki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od daty złożenia prezentacji.

Kryteria oceny prac konkursowych

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

Komisja będzie najwyżej oceniała prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Oceniana będzie również:

 • estetyka,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafika i cała szata graficzna,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

Nagrody

Trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Postanowienia końcowe

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu, który będzie dostępny  na stronie internetowej naszej szkoły.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.