Logowanie

Klub Bezpiecznego Puchatka - kl. I

Program edukacyjno – profilaktyczny pod hasłem „Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego organizatorem jest firma Maspex-GMW Sp. z o. o. z siedzibą w Wadowicach. Głównym celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole i wytworzenie u nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia. Program ma również na celu edukację rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami. W oparciu o otrzymane od organizatora materiały (książeczki dla dzieci, materiały edukacyjne dla nauczyciela oraz broszury informacyjne dla rodziców) prowadzone są zajęcia profilaktyczne w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki uczestnictwu programie szkoła otrzymuje Certyfikat  „Klubu Bezpiecznego Puchatka” potwierdzający spełnienie warunków programu. 

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

  • Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
  • Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
  • Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
  • Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
  • Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
  • Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
  • Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.