Logowanie

Samorządność Jedynki

PROGRAM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

Program został opracowany przez nauczycieli – polonistę oraz katechetę, opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Przystosowano go do struktury szkolnej, uwzględniając własne doświadczenia, wnioski i przemyślenia. Program skierowany jest do opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz członków organów działających w obrębie samorządu.

Program został tak opracowany i podjęto takie tematy, by uczeń mógł się wykazać w działaniu, a przede wszystkim sprawdzić swoje możliwości, rozwinąć pewne umiejętności.

CELE PROGRAMU:

  • Wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie,
  • Integracja społeczności uczniowskiej,
  • Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły,
  • Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego
  • Włączenie uczniów i zespołów uczniowskich do pracy w zarządzaniu szkołą,
  • Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi,
  • Podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów,
  • Kształtowanie w wychowankach określonych postaw społecznych (społecznego zaangażowania, patriotyzmu, społecznej odpowiedzialności, gospodarności),
  • Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego.Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.