Logowanie

Program Profilaktyki Uzależnień JESTEM OK

„Jestem O.K!”

program profilaktyczny dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych

 

 

            Program „Jestem O.K.” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ma charakter wczesnej profilaktyki uzależnień. Program zawiera elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie, aktywizującej uczniów.

         Celem programu „Jestem O.K.” jest utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych. Program akcentuje potrzebę pracy dotyczącej rozwijania umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji i kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie.

 

          Program może być realizowany w formie zblokowanej – cztery godziny lekcyjne lub rozbity na dwa spotkania po dwie godziny. Pierwsza i druga lekcja przekazuje w formie warsztatu wiedzę na temat istoty uzależnienia, natomiast lekcja trzecia i czwarta uczy umiejętności odmawiania, odróżniania myśli wspierających od przeszkadzających – nieodłącznych części monologu wewnętrznego. Program zaopatrzony jest w materiały pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć z uczniami (podręcznik dla prowadzących, puzzle, myśli monologu wewnętrznego) oraz atrakcyjne materiały towarzyszące.

 

Realizacja zajęć wg. scenariusza programu „Jestem O.K.!” – 4 godz.

lekcja 1 – Na boisku. Prawdy i mity o uzależnieniach

lekcja 2 – Etapy (fazy) uzależnienia. Środki uzależniające.

lekcja 3 – Masz wybór. Radzenie sobie z presją grupy.

lekcja 4 – Myśli wspierające i przeszkadzające w konstruktywnych wyborach.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.