Logowanie

Program wspierania ucznia zdolnego JESTEM NA 6 - kl. IV-VI

Celem programu jest

wszechstronny rozwój każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego nich oraz promowanie ich na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.

 

Sposoby nagradzania oraz prezentowania osiągnięć:

 • uczniowie, którzy otrzymali co najmniej jedną ocenę celującą na okres lub koniec roku szkolnego otrzymują indeks,
 • indeks zawiera tyle kartek, ile ocen celujących uzyskał dany uczeń,
 • uczniowie zbierają pieczątki za różnorodne działania określone w procedurach przez nauczyciela przedmiotu,
 • na koniec roku szkolnego nauczyciel przedmiotu wyłania na podstawie zgromadzonych pieczątek w indeksie trzech spośród wszystkich swoich uczniów, których nominuje do otrzymania statuetki (uczeń w danym roku szkolnym może otrzymać jedną statuetkę, na dyplomie znajduje się wpis jednej lub kilku dziedzin, w jakich ją uzyskał)
 • uczniowie otrzymują statuetki i dyplomy na uroczystej gali podsumowującej realizację programu,
 • nazwiska i zdjęcia nagrodzonych zostają opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

 Złotą tarczę otrzymuje uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 1, który spełnił wszystkie wymienione warunki:

 • był uczniem Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej nieprzerwanie od chwili podjęcia nauki w klasie pierwszej i pozostał nim do momentu ukończenia klasy szóstej,
 • przez okres sześciu lat nauki był wyróżniany za wzorowe zachowanie i wyniki w nauce,
 • w klasach od czwartej do szóstej włącznie, jego zachowanie oceniano, jako wzorowe, a średnia ocen z obowiązujących przedmiotów nauczania wynosiła minimum 5,0,
 • kończąc klasę szóstą wyróżnił się najwyższą średnią z obowiązujących przedmiotów nauczania, uzyskał najwyższą średnią w grupie absolwentów szkoły,
 • w przypadku wystąpienia jednakowej średniej u kilku uczniów z klas szóstych, do wyróżnienia typuje się ucznia, który uzyskał najwyższą punktację ze sprawdzianu szóstoklasisty,
 • reprezentował swoją szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach, zawodach, olimpiadach, akademiach, imprezach artystycznych.Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.