Logowanie

Szkolny Program Profilaktyki

W związku ze zwiększającą się liczbą czynników destrukcyjnych, a co za tym idzie wzrostem zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży , zaistniała potrzeba wprowadzenia kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły - SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 

Celem szkoły jest promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, eliminowania zachowań agresywnych oraz uczenie zachowań asertywnych poprzez dbałość o własne prawa i poszanowanie praw innych. 

Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji zadań uwzględniają problemy i realne zagrożenia oraz są dostosowane do potrzeb uczniów naszej szkoły.

Realizując ten program chcemy zapewnić wszystkim uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, poszanowania godności i ochronę ich prywatności.

Szkolny Program Profilaktyki jest zgodny ze statutem Szkoły i Programem Wychowawczym.

 

W działania określone w programie profilaktycznym jest zaangażowana cała społeczność szkolna:

  • dyrekcja szkoły,
  • pedagog szkolny,
  • samorząd uczniowski z opiekunem,
  • nauczyciele,
  • rodzice i opiekunowie,
  • szkolna opieka medyczna,
  • administracja i personel obsługi.


Informacje o programie :  http://www.sp1rawa.pl/sp1/index.php/dokumenty/42-szkolny-program-profilaktyki
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.