Logowanie

Akcja WARTO BYĆ DOBRYM

W styczniu 2012r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Warto Być Dobrym".

Opis akcji

 • Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
 • Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi.
 • Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim.
 • Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia. Daje to grupę 500 000 dzieci i ok 1 000 000 rodziców.
 • Nagrodę główną w każdej szkole otrzymało dziecko, które zostało wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole.
 • Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku semestru zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:

 

Zasady konkursu

 • Każde dziecko, które wypełniło swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w OKI Klubie, który został powołany, by promować i identyfikować młodzież, mogącą być przykładem dla innych.
 • Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.
 • Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.
 • Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

 

Cele akcji

 • Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.
 • Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.
 • Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.


Nagrody

 • Nagrodą główną w Konkursie dla Uczestników każdej szkoły jest rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez Organizatora - Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła".

 

  • 10 szkół, które uzyskały najwyższy wskaźnik będący stosunkiem ilości Uczestników, którzy zostały członkami OKI Klubu do ilości uczniów Szkoły otrzymało nagrody w postaci grantów po 10 000 zł na zrealizowanie projektu z dziećmi wg. własnego pomysłu.
  • Każda szkoła, która wzięła udział w akcji, otrzymała od firmy FORMAT zestaw edukacyjnych programów multimedialnych do wyposażenia bibioteki szkolnej – Akademia Umysłu ® cz.2, w skład którego wchodzą 3 programy: PAMIĘĆ, KONCENTRACJA, SZYBKIE CZYTANIE. Zawarte w nich ćwiczenia zwiększają zdolność zapamiętywania, wspomagają koncentrację oraz sprawne czytanie u dzieci i młodzieży. Każdy z 1500 przekazanych pakietów multimedialnych jest wart ponad 600 zł.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.