Logowanie

Profesjonalne Praktyki Pedagogiczne

CHARAKTERYSTYKA PRAKTYK NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W SKIERNIEWICACH

„PROFESJONALNE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE DROGĄ DO SUKCESU NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”.

1. PODSTAWA PRAWNA REGULUJĄCA PRZEBIEG PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH:

Istotnym elementem kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego są praktyki pedagogiczne. Program praktyk pedagogicznych „Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” zawiera rozwiązania organizacyjne, metodyczne i merytoryczne wynikające z następujących przepisów: • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli Dz.U. nr 50 poz. 400. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Praktyki pedagogiczne na Wydziale Pedagogicznym w WSEH im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach są nierozerwalną integralną częścią kształcenia przyszłych nauczycieli. Będą prowadzone w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w 3 przedszkolach i 3 szkołach w następujących miastach: w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej i Żyrardowie.

Celem praktyk pedagogicznych jest nabywanie przez studentkę/studenta doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela oraz stworzenie im możliwości konfrontacji nabytej wiedzy pedagogicznej z rzeczywistością szkolną. Praktyki zostały zaprojektowane tak, aby wiedza teoretyczna była podstawą do nabywania przez studentów umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Głównym celem praktyk pedagogicznych jest podniesienie efektywności i jakości praktyk pedagogicznych. Koncepcja programu praktyk pedagogicznych przewiduje uwzględnienie katalogu umiejętności, które studenci posiądą po zakończeniu praktyk. Umiejętności te będą poddawane ocenie przy pomocy różnego rodzaju narzędzi pomiaru w ostatnim etapie praktyk pedagogicznych. Opracowano klarowny system oceny punktowej przebiegu praktyk. Po zakończeniu praktyk pedagogicznych student otrzyma certyfikat potwierdzający ukształtowane umiejętności. Będzie on potwierdzony przez Uczelnię, przedszkole oraz szkołę podstawową, w której odbywała się praktyka. Integralną częścią programu praktyk pedagogicznych jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli szkół i przedszkoli – opiekunów praktyk pedagogicznych.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.