Logowanie

Zajęcia pozalekcyjne w roku szk. 2015/2016

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

Klasy I – III

Lp.

Typ zajęć

Nauczyciel prowadzący

Ilość godzin

Termin zajęć

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. II

B. Kempka

1

Poniedziałek 1615-1700

2.

Zajęcia rozwijające kl. II

B. Kempka

1

Czwartek 1245-1330

3.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki  kl. III

D. Sitarek

1

Poniedziałek 1045-1130

4.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. III

D. Sitarek

1

Środa 1245-1330

5.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z jęz. polskiego kl. III

M. Dąbrowska

1

Środa 1140-1225

6.

Zajęcia rozwijające zainteresowania z jęz. polskiego kl. III

M. Dąbrowska

1

Piątek 1610-1700

7.

Zajęcia rewalidacyjne – percepcja wzrokowo - słuchowa

I. Bachmat

1

Piątek 1045-1130

8.

Zajęcia rewalidacyjne – kompetencje komunikacyjne

I.Bachmat

1

Środa 1140-1225

9.

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla dyslektyków Va

I.Bachmat

1

Czwartek 1045-1130

10.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IIIc

I.Bachmat

1

Poniedziałek 1245-1330 (co dwa tygodnie)

11.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dyslektyków kl. VIa

I. Bachmat

1

Piątek 950-1035               (co dwa tygodnie)

12.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dyslektyków

K. Korbus

1

Środa 1245-1330 (co dwa tygodnie)

13.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

K. Korbus

1

Środa 1245-1330 (co cztery tygodnie)

14.

Zajęcia rozwijające

K. Korbus

1

Poniedziałek 1520-1610

15.

Zajęcia rewalidacyjne

K. Korbus

1

Środa 1035-1135   Czwartek 1135-1235

16.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – percepcja wzrokowo - słuchowa

K. Korbus

1

Czwartek 1245-1330

17.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. I

B. Jarzębska

1

Poniedziałek 1140-1225

18.

Zajęcia rozwijające kl. I

B. Jarzębska

1

Piątek 1140-1225

19.

Zajęcia logopedyczne

A.Wujcik

6

Wtorek 1600-1700             Środa 855-955, 955-1055,     1055-1155                      Czwartek 1430-1530,1530-1630

20.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. I

D. Rutkowska

1

Poniedziałek 1615-1700

21.

Zajęcia rozwijające - plastyczne

D. Rutkowska

1

Wtorek  1615-1700

22.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

K. Czech

1

Poniedziałek 1140-1225

23.

Zajęcia rozwijające

K. Czech

1

Środa 1245-1330

24.

Zajęcia rozwijające. Koło taneczne klas I-III

R. Węgrzynowska

1

Środa 1615-1700

25

Zajęcia rozwijające. Koło taneczne klas IV-VI

R. Węgrzynowska

1

Środa 1715-1800

26.

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu przetwarzania bodźców zmysłowych

R. Węgrzynowska

2

Poniedziałek 1245-1345 Czwartek 1530-1630

27.

Zajeciadydaktyczno – wyrównawcze z jęz. angielskiego kl. II

A.Wawrzyniak

2

Piątek 800-845              Czwartek 1435-1520

28.

Zajęcia rozwijające. Koło jęz. angielskiego

A.Wawrzyniak

1

Poniedziałek 1525-1610

29.

Zajęcia psych edukacyjne. Program korekcji zachowań.

M. Borowiec

1

Piątek  1130-1230 kl. I Czwartek 1230-1330 kl. II i IIIb, Wtorek 10301130 kl. IIIa i IIIc

30.

Zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie integracji wzrokowo-słuchowej i ruchowej. Kl. V

M. Zdziechowska

1

Wtorek 1340-1430

31.

Zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie integracji wzrokowo-słuchowej i ruchowej. Kl. V

 

M. Zdziechowska

 

1

Poniedziałek  1340-1430

32.

Zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie komunikacji werbalnej. Kl.V

M. Zdziechowska

1

Czwartek 1430-1530

33.

Zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie koncentracji uwagi. Kl.V

M. Zdziechowska

1

Czwartek 1530-1630

34.

Zajęcia rozwijające kl. IIb

M. Zdziechowska

1

Czwartek 1245-1330

35.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Dwie grupy kl. VI

M. Zdziechowska

1

Piątek 1045-1130                        Wtorek 1435-1520

36.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. II (edukacja polonistyczna)

M. Stankiewicz

1

Środa 1615-1700                           Piątek 1140-1225

37.

Zajęcia rozwijające

M. Stankiewicz

1

Wtorek 1245-1330

38.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

P. Czech

1

Wtorek 1140-1225

39.

Zajęcia logopedyczne

A.Patuszczyk

1

Poniedziałek 1230-1330

40.

Zajęcia logopedyczne

A.Patuszczyk

1

Wtorek 1035-1135

41.

Zajęcia logopedyczne

A.Patuszczyk

1

Wtorek 1135-1235

42.

Zajęcia logopedyczne-indywidualne

A.Patuszczyk

1

Wtorek 1235-1335

43.

Zajęcia logopedyczne

A.Patuszczyk

1

Czwartek 11301230

44.

Zajęcia logopedyczne

A.Patuszczyk

1

Czwartek 1230-1330

45.

Zajęcia logopedyczne-indywidualne

A.Patuszczyk

1

Czwartek 13301430

46.

Zajęcia logopedyczne-indywidualne

A.Patuszczyk

1

Piątek 1035-1135

47.

Zajęcia rozwijające kl. IIc

A.Patuszczyk

1

Środa 940-1040

48.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

A.Starczewska

1

Poniedziałek 1245-1330

49.

Zajęcia rozwijające kl. Ic

A.Starczewska

1

Środa 1140-1225

50.

Zajęcia rozwijające kl.Ia

D. Leszczuk

1

Środa 1615-1700

51.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. Ia

D. Leszczuk

1

Czwartek 1140-1225

52.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IIIa

R. Czech

1

Czwartek 1610-1700

53.

Zajęcia rozwijające. Koło komputerowe.

R. Czech

1

Środa 1610-1700

54.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej

J. Bernacik

 

R. Firek

R. Jatczyk

I.Bociąg

2

 

2

2

1

Poniedziałek, środa 1200-1300

Poniedziałek 1130-1330

Piątek 1420-1620

Piątek 1615-1715

 

Klasy IV – VI

Lp.

Typ zajęć

Nauczyciel prowadzący

Ilość godzin

Termin zajęć

1.

Zajęcia rozwijające kl. VIa i VIc, klasa Va(co drugi tydzień)

J. Czarnecka

1

Wtorek 1435-1520

2.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

J. Czarnecka

1

Wtorek 1525-1610

3.

Zajęcia rozwijające zainteresowania. Wychowanie komunikacyjne.

M. Kacperczyk-Raczyńska

1

Poniedziałek 800-845

4.

Zajęcia rozwijające zainteresowania. Wychowanie komunikacyjne.

M. Kacperczyk-Raczyńska

1

Wtorek 850-935

5.

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego kl. IVc,d

 

A.Majzner

1

Wtorek 1045-1130

6.

Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego

A.Majzner

1

Środa 855-940

7.

Zajęcia rozwijające z jęz. polskiego kl. VI

E. Malinowska

1

Poniedziałek 1430-1520

8.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego.

E. Malinowska

1

Piątek 800-845

9.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

H. Stankiewicz

1

Czwartek 950-1035

10.

Zajęcia rozwijające z przyrody

H. Stankiewicz

1

Poniedziałek 1520-1610

11.

Chór szkolny.

E. Klimczak

1

Czwartek 1615-1700

12.

Zespół instrumentalny.

E. Klimczak

1

Środa 950-1035

13.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego kl. V

A.Wasilewska

2

Czwartek 1435-1520 środa 950-1035

14.

Zajęcia psychoedukacyjne

M. Borowiec

2

Poniedziałek 1430-1530 kl. V-VI

Piątek 1330-1430 kl. IV

15.

Zajęcia rewalidacyjne

K. Czech

1

Czwartek 1430-1520

16.

Zajęcia rewalidacyjne

K. Czech

1

Czwartek 1525-1610

17.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

R. Wrona

3

Wtorek 1345-1420 Wtorek 1430-1520 (co 2 tyg.)                     czwartek 1045-1130

18.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dyslektyków.

R. Wrona

1

Wtorek 1430-1520 (co 2 tyg.)

19.

Zajęcia rozwijające z matematyki

M. Sitarek

1

Czwartek 1345-1430

20.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

M. Sitarek

1

Czwartek 1615-1700

21.

Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. V

M. Gniadek

1

Czwartek 1525-1610

22.

Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. VI

M. Gniadek

1

Czwartek 1525-1610

23.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

P. Czech

1 (co 2 tyg.)

Wtorek 1140-1225           Piątek 1345-1430

24.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

P. Czech

1 (co 2 tyg.)

Wtorek 1045-1130

25.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. angielskiego

M. Pacewicz

2

Wtorek 1140-1225             Piątek 950-1035

26.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. angielskiego

S. Sabat

2

Wtorek 1345-1430             Środa 1435-1520

27.

Koło historyczne

Z. Golizda

2

Czwartek 1425-1610

28.

Zajęcia artystyczne, koło plastyczne kl. IV - VI

A.Dębska

2

Środa 1525-1700

29.

Zajęcia sportowo -rekreacyjne

P. Zimecki

2

Wtorek 1345-1430      Piątek 950-1035

30.

Zajęcia sportowo -rekreacyjne

I.Jedwabna

2

Czwartek 1435-1520  Piątek 835- 940

31.

Zajęcia sportowo -rekreacyjne

J. Wasiak

2

Poniedziałek 1700-1745 Czwartek 1700-1745

32.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.Vc

A.Patuszczyk

1

Wtorek 1335-1435

33.

Zajęcia rewalidacyjne. Usprawnianie percepcji słuchowo-wzrokowej.

A.Starczewska

1

Czwartek 1330-1430

34.

Zajęcia rewalidacyjne. Usprawnianie percepcji słuchowo-wzrokowej.

A.Starczewska

1

Piątek 800-955

35.

Zajęcia rewalidacyjne. Usprawnianie myślenia matematycznego.

A.Starczewska

1

Czwartek 1430-1530

36.

Zajęcia rewalidacyjne. Grafomotoryka.

A.Starczewska

1

Wtorek 1225-1325

 

 

PodkategorieMigawki artykułów


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.