Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

(zatwierdzony 14 czerwca 2019 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

w Rawie Mazowieckiej na poszczególne etapy edukacji)

 

 

wychowanie przedszkolne

klasy I-III

klasy IV-VIII