Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Nasza szkoła została nagrodzona europejską odznaką "Szkoła eTwinning 2021/2022"

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły już od kilku lat angażują się w europejskie projekty eTwinning i nawiązują współpracę ze szkołami z takich państw jak Hiszpania, Portugalia i Grecja. Co roku międzynarodowa komisja przyznaje odznaczenia szkołom, które są pionierami i liderami w takich dziedzinach jak: praktyka cyfrowa, eBezpieczeństwo oraz twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania.

W bieżącym roku szkolnym w całej Europie odznaczenie to otrzymało 2935 szkół, w tym 55 szkół z Polski. Nasza Szkoła znalazła się w tym gronie głównie dzięki zaangażowaniu ze strony nauczycieli: p. Katarzyny Abramovej, p. Agaty Dobrosz, p. Agaty Siudzińskiej, p. Miłosza Pacewicza oraz p. Anety Wawrzyniak.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę i kontynuować naukę w szkole średniej. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać gdyż nie jest określony minimalny wynik.

2. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:
- język polski – 23 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
-  matematyka – 24 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
- język obcy nowożytny – 25 maja  2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

3. W terminie dodatkowym:
-  język polski – 12 czerwca 2023 r., godz. 9.00,
-  matematyka – 13 czerwca 2023 r., godz. 9.00
- język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r., godz. 9.00

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

5. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.

6. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

- uczeń przychodzi do szkoły o godz. 8.20. Spotyka się z wychowawcą w wyznaczonej sali

- ucznia obowiązuje w czasie egzaminów strój galowy

- uczeń posiada legitymację szkolną (jest sprawdzana przy wejściu na salę), długopisy z czarnym wkładem, linijkę (na egzamin z matematyki). Nie używamy na egzaminie korektorów, ołówków, a rysunki wykonujemy długopisem

- uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych

- do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np., telefonów,

odtwarzaczy, smartwatchy i korzystać z nich podczas egzaminu

7. O godz. 8.40 uczeń przechodzi do odpowiedniej sali egzaminacyjnej (o sali informuje ucznia wychowawca):

- przed salą uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie pracował

- po rozdaniu arkusza uczeń sprawdza kompletności arkusza egzaminacyjnego, czyta instrukcję zamieszczoną na pierwszej stronie.

- następnie koduje arkusz egzaminacyjny

8. Rozpoczęcie pracy z arkuszem następuje po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. Czas rozpoczęcia i zakończenia zapisany jest na tablicy.

- uczeń zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym ( z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi)

- samodzielnie rozwiązuje zadania podczas egzaminu, członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych

- w czasie egzaminu zdający może opuścić salę egzaminacyjną ale tylko w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

9. Zakończenie pracy uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Członek zespołu nadzorującego sprawdza prawidłowość kodowania arkuszy. Uczeń zostawia pracę na stoliku i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10.Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 6 lipca 2023 r. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 6 lipca 2023 r.

11. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są arkusze z poprzednich lat, arkusze próbne, arkusze powtórzeniowe i inne informacje.

 

  


 

Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

 

Przewodniczący - Maja Szczur kl. VIIId

Zastępca do spraw klas IV - VIII - Piotr Majewski kl. VIIId

Zastępca do spraw kl. I – III - Julia Możdżan kl. VIIIc

Sekretarz - Nadia Smyczek kl. VIIIb

Skarbnik - Maja Dziuba kl. VIIIb

Członkowie Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego:

  • Filip Lewandowski kl. VId

  • Maria Pietrzyk kl. VIc

  • Amelia Rudzka kl. Vb

  • Adrian Kryczka kl. Va

  • Wiktor Kamiński kl. VIIIf

LOWE - ERAZMUS

W dniach 09-11 maja 2022r. delegacja z naszej szkoły i Urzędu Miasta brała udział w warsztatach szkoleniowych w Bilbao w ramach projektu Erasmus, który był rozwinięciem projektu LOWE. Projekt ten był z powodzeniem realizowany przy Szkole Podstawowej nr 1 i cieszył się dużym zainteresowaniem osób dorosłych. Chcielibyśmy przy wsparciu różnych instytucji, np. MDK, MZR, MBP, Uniwersytetu Trzeciego Wieku go wznowić.

W ramach warsztatów poznaliśmy nowe metody i techniki uczenia osób dorosłych opracowanych na bazie nowoczesnych technologii cyfrowych, które staną się inspiracją do tworzenia przez nas oferty edukacyjnej dla osób dorosłych w ich środowiskach lub które będziemy mogli wykorzystać w swojej działalności edukacyjnej dla osób dorosłych.


Poznaliśmy ciekawe miejsca w mieście Bilbao i kulturę kraju Basków. Nawiązaliśmy cenny kontakt z innymi ośrodkami wiedzy i edukacji dorosłych w Polsce.

/uploads/5eda1f7f9d6e9/pages/1/content/2.jpg/uploads/5eda1f7f9d6e9/pages/1/content/3.jpg

/uploads/5eda1f7f9d6e9/pages/1/content/4.jpg

/uploads/5eda1f7f9d6e9/pages/1/content/5.jpg

LOWE- Porto

Laboratorium Empiriusz

 

06.10.22 zostało przeprowadzone szkolenie zorganizowane prze wydawnictwo Nowa Era przybliżające obsługę Wirtualnego laboratorium Empiriusz. W spotkaniu udział  wzięli nauczycieli chemii, matematyki oraz informatyki. 

Laboratorium Empiriusz jest nowoczesnym narzędziem do prowadzenia angażujących zajęć chemii oraz matematyki. Składa się z :

  • mobilnego , samodzielnego urządzenia
  • aplikacji z doświadczeniami w technologii VR
  • profesjonalnych gogli VR wraz z kontrolerami
  • wbudowanego komputera o wysokich parametrach
  • ekranu dotykowego do obsługi urządzenia

https://www.youtube.com/watch?v=fAE61aBtc74

 

W drugim wyjeździe w ramach projektu pn. Akademia Edukatora Osób Dorosłych - LOWE Academy, finansowanego ze środków Program Erasmus+ - Akcja Mobilność w dniach 11-12 lipca 2022 r. brała udział grupa edukatorów LOWE w  Porto na kursie " Gamification in Adult Education" w tym przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr1. 

Tym razem zgłębiana była rola gier komputerowych w ramach grywalizacji - nowego podejścia w edukacji dorosłych.

Dwudniowy kurs pokazał nam nowe metody i techniki wykorzystywane w edukacji dorosłych z zastosowaniem technologii cyfrowych. Mieliśmy okazję w praktyce przygotować quiz i podstawy prostej gry edukacyjnej.

Celem warsztatów było inspirowanie do działania i interakcji wykorzystując popularne gry komputerowe. Na warsztatach poznaliśmy jak nudne i nieatrakcyjne zadania można zamienić w naukę i zabawę. Taki rodzaj zajęć sprawiał frajdę, dawał satysfakcję i motywował do dalszej aktywności.

Projekt realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, Gminy Wielka Wieś oraz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Mobilności kadry edukacji dorosłych w ramach sektora Edukacja Dorosłych w Programie Erasmus+ Projekt „Akademia Edukatora Osób Dorosłych w LOWE”, 2020-1-PL01-KA104-081308

 

"Akademia Edukatora Osób Dorosłych LOWE".

Tematem naszego spotkania było: Długie zimowe wieczory z dziadkami i grą Minecraft. Zajęcia miały wykorzystać wiedzę dziadków i sprawności wnuków w grze. Przybliżanie nowoczesnych technologii i wykorzystanie ich do rozrywki. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kreatywność, umiejętność współpracy, planowania oraz organizacji czasu. Seniorzy mogli poprawić koncentrację, spostrzegawczość, szybką ocenę sytuacji, dzieci królowały w obsłudze komputera i gry. Jednak największą wartością był wspólnie spędzony czas i wzajemna pomoc w słabszych elementach u dziadków i dzieci.Okazało się, że seniorzy mocno zaangażowali się w grę, a dzieci świetnie wcieliły się w rolę nauczycieli na polu gry i obsługi komputerów.

W kolejnych warsztatach uczestniczyło 4 nauczycieli i 2 seniorów. Warsztaty z aplikacją Kahoot Tematem było tworzenie testów i interaktywnych quizów. Warsztaty pokazały i nauczyły wybraną grupę dorosłych jak przygotować ciekawe zajęć wykorzystując samodzielnie przygotowane quizy. Ale również gotowe quizy. W Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyły się również zajęcia pilotażowe. W warsztatach uczestniczyło 5 podopiecznych. Tematem było tworzenie i projektowanie prostych przedmiotów za pomocą klocków LEGO, a następnie wykorzystanie swoich projektów do wykonania karmników dla ptaków, ramek, aniołków, półek. Takie działania pokazały osobom niepełnosprawnym jak wykorzystać elementy zabaw i ułatwić sobie pracę.

Zajęcia integrujące rodziców i dzieci -Sprzątanie świata. Spotkanie miało na celu zintegrowanie dorosłych i dzieci poprzez wspólne działania plastyczne i praktyczne. Zajęcia miały uświadomić dzieciom o niebezpieczeństwach grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego. W przyjaznej, rodzinnej atmosferze grupy wykonywały plakaty nt. : » Jak dbać o naszą planetę » . Następnie opiekunowie i dzieci rozwiesili plakaty w szkole. Kulminacyjnym punktem spotkania z dorosłymi było wspólne zbieranie śmieci w pobliżu szkoły, kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska. Celem spotkania był także  wzrost świadomości ekologicznej. N kolejnym spotkaniu odbyły się warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka ». Poprzez wspólną zabawę i budowanie z klocków LEGO dorośli mogli przeniknąć w świat wyobraźni dzieci. Grupy budowały miasta przyszłości. Głównym celem było wspólne spędzenie czasu,rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i organizacji czasu.

Sala integracji sensorycznej

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej sali Integracji Sensorycznej (SI) pojawiło się nowe wyposażenie oraz sprzęt, z którego nasi uczniowie korzystają podczas zajęć prowadzonych przez p. Agatę Dobrosz i p. Renatę Węgrzynowską.