Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Rada Rodziców

 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Przerwa
 
Zastępcy przewodniczącego
Katarzyna Gołota
Alicja Perek
 
Sekretarz
Anna Patuszczyk
 
konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy Biała Rawska
 
78 9291 0001 0131 8412 3000 0010