Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej