Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Dyrekcja

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki   w  Rawie Mazowieckiej: 

mgr Katarzyna Urbańska

Z - ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki   w  Rawie Mazowieckiej:

 mgr Dorota Leszczuk

Z - ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki   w  Rawie Mazowieckiej: 

mgr Zbigniew Golizda