Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Historia

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej została założona wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i była wówczas jedną z dwóch szkół funkcjonujących w tym mieście. W pierwszych latach istnienia instytucji kadra nauczycielska liczyła zaledwie 16 osób, a zajęcia szkolne odbywały się w kilku różnych udostępnionych na ten cel lokalach.

Budowa gmachu szkolnego rozpoczęła się w 1923 r., a w trzy lata później rozpoczęto prowadzenie zajęć w niektórych wykończonych salach wykładowych. Ostatecznie, budowa została zakończona w 1937 r.

Czas niezakłóconego funkcjonowania szkoły był krótki. Po wybuchu II wojny światowej budynek został zajęty przez wojsko niemieckie. Zajęcia szkolne dla polskich dzieci mogły odbywać się w odrębnych lokalach wynajmowanym dzięki wsparciu miejscowej ludności. Władze niemieckie systematycznie utrudniały działalność edukacyjną. Zniszczono wyposażenie pracowni i pomoce naukowe, ograniczano możliwości zatrudniania nauczycieli. Zabroniono kontynuacji nauki historii i geografii politycznej, a program szkolny można było realizować tylko z użyciem okrojonej listy podręczników. Wobec niesprzyjających warunków nauczyciele rawscy podjęli ryzyko rozpoczęcia tajnego nauczania. Z poświęceniem i w ukryciu nauczali dzieci o historii, geografii i literaturze Polski. Wielu z nich zostało aresztowanych i wywiezionych do obozów zagłady przez wojska niemieckie. Ku czci zamordowanych nauczycieli wmurowano w budynek szkoły tablicę pamiątkową, przy której regularnie składane są kwiaty.

Obecnie, po okresie okupacji i przemian ustrojowych, Szkoła Podstawowa nr 1 jest prężnie funkcjonującym ośrodkiem nowoczesnej edukacji i pamięci o historii. Wprowadzane są najnowsze techniki nauczania pozwalające na efektywne rozwijanie różnorodnych umiejętności. Uczniowie są zachęcani do uczestnictwa w zawodach i konkursach o skali szkolnej, krajowej i międzynarodowej. W ramach działalności szkoły podejmowana jest współpraca z zewnętrznymi organizacjami oraz placówkami zagranicznymi.