Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Samorząd Uczniowski

Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodnicząca szkoły - Oliwia Karwat VIIId

Zastępca do spraw klas IV - VIII - Kalina Gos VIIIb

Zastępca do spraw klas I – III - Marta Kołodzińska VIIId

Sekretarz - Antonina Skóra VIa

Skarbnik - Zuzanna Szymańska VIIIc

Członkowie:

Aniela Król IVa

Hanna Winnicka Vb

Sara Bajon VIc

Izabela Kaczmarska VIIc

Maja Kaczmarska VIIId