Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Samorząd Uczniowski

Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

Przewodnicząca szkoły - Aleksandra Kocik kl. IIIbg

Zastępca do spraw klas IV - VI - Zuzanna Szymańska kl. VIIc

Zastępca do spraw klas 0 – III - Kacper Patuszczyk kl. VIIIb

Zastępca do spraw kl. gimnazjalnych - Patrycja Sokołowska kl. IIIag

Sekretarz - Lena Grochal kl. VIIIb

Skarbnik - Marcin Makowski kl. IIIag

Członkowie:

Hubert Dziedzic kl. VIIb

Kalina Gos kl. VIIb

Michał Gniadek kl. VIIIb

Oliwia Owczarek kl. VIIIa

Julia Borowiec kl. VIIIa