Logowanie

Warunki ubezpieczenia EduPlus

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.

Spis treści

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  rewers str.  1

POSTANOWIENIA POCZATKOWE 1

Co oznaczają określenia użyte w SWU?

DEFINICJE

Jaka ochronę zapewnia ubezpieczenie?

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Kiedy INTERRISK nie wypłaci świadczenia?

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Co oferuje opcja Podstawowa PLUS?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

O jakie opcje dodatkowe możesz rozszerzyć opcję PODSTAWOWĄ PLUS?

 Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji dodatkowej D15 - Assistance EDU PLUS?

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

Co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć?

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA  

Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTERRISK  ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Jakie obowiązki ma Ubezpieczający, Ubezpieczony, a jakie InterRisk?

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA

Co zrobić żeby dostać świadczenie?

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik nr 1 - TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

Czytaj więcej...

Zebrania z rodzicami wrzesień 2016

Terminy zebrań 

19.09.2016      oddziały przedszkolne

20.09.2016      klasy III i IV

21.09.2016      klasy I i II

22.09.2016      klasy V i VI

Podręczniki do klas IV i V

Zapraszam po odbiór podręczników do klasy IV i do klasy V w dniu 1 września od godz. 1130 do godz. 1700 w sali nr 3.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2016 r.

 900           - klasy IV-VI

1000         - klasy  II i III

1100               - klasy I


Oddziały przedszkolne

1 września 2016 r. w szkolnej szatni  będą czekały na Was  Panie wychowawczynie

już od godziny 730 . 

Wszystkie dzieci zabierają  ze sobą dobry humor i dużo  uśmiechu.

Czekamy na Was. Migawki artykułów

Egzamin gimnazjalny

W pierwszym dniu egzaminu życzymy naszym gimnazjalistom powodzenia :)


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.