Logowanie

Misje parafialne

Misje Parafialne

13.10.2016r. - czwartek

kl. I – III

 • zbiórka przed szkołą ok godz. 12.10, przejście do kościoła 
 • Msza św. o godz. 12.30
 • powrót do szkoły ok. godz. 13.45.

kl. IV – VI

 • zbiórka przed szkołą ok godz. 11.10, przejście do kościoła 
 • Msza św. o godz. 11.30
 • powrót do szkoły ok. godz. 12.45.


14 i 15.10.2016r. – piątek i sobota

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
Uczniowie udają się do kościoła samodzielnie bądź z rodzicami.

kl. I – III

 • Msza św. z nauką o godz. 12.30 

kl. IV– VI

 • Msza św. z nauką o godz. 11.30


17.10.2016r. – poniedziałek

kl. 0 – VI

 • zbiórka przed szkołą ok godz. 11.10, przejście do kościoła 
 • Msza św. o godz. 11.30
 • powrót do szkoły ok. godz. 12.45.

 

Warunki ubezpieczenia EduPlus

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.

Spis treści

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  rewers str.  1

POSTANOWIENIA POCZATKOWE 1

Co oznaczają określenia użyte w SWU?

DEFINICJE

Jaka ochronę zapewnia ubezpieczenie?

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Kiedy INTERRISK nie wypłaci świadczenia?

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Co oferuje opcja Podstawowa PLUS?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

O jakie opcje dodatkowe możesz rozszerzyć opcję PODSTAWOWĄ PLUS?

 Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji dodatkowej D15 - Assistance EDU PLUS?

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

Co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć?

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA  

Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTERRISK  ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Jakie obowiązki ma Ubezpieczający, Ubezpieczony, a jakie InterRisk?

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA

Co zrobić żeby dostać świadczenie?

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik nr 1 - TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

Czytaj więcej...

Zebrania z rodzicami wrzesień 2016

Terminy zebrań 

19.09.2016      oddziały przedszkolne

20.09.2016      klasy III i IV

21.09.2016      klasy I i II

22.09.2016      klasy V i VI

Podręczniki do klas IV i V

Zapraszam po odbiór podręczników do klasy IV i do klasy V w dniu 1 września od godz. 1130 do godz. 1700 w sali nr 3.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.