Logowanie

Regulamin zachowania się na przerwie

Regulamin zachowania się uczniów

 w czasie przerw

  

1.   Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących  i uczniów dyżurnych.

2.  Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na  parapetach okiennych.

3.  Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają ich zajęcia.

4. Teczki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie.

5. Uczniowie schodzący do stołówki zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję.

6.  Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami.

7. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

8. Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego w czasie przerw.

9.  W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.

10.   W toaletach nie wolno:

  • jeść posiłków

  • uzupełniać zeszytów,

  • załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.

11.  Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły  i odpowiednich procedurach.

12. Od nałożonej kary można się odwołać do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.