Logowanie

Działania w ramach programu Bezpieczna+

W Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Bezpieczna+  będą realizowane działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących społeczność szkolną oraz sprzyjających współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnym środowiskiem.

W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie, pod hasłem „Bezpieczny ja – bezpieczna szkoła – bezpieczna rodzina”  zostaną podjęte działania dostosowane do potrzeb określonych grup odbiorców (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych), dotyczące:

- przeciwdziałania przemocy i agresji, w tym cyberprzemocy,

- postępowania w sytuacjach kryzysowych,

- relacji interpersonalnych (nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, kolega – kolega w szkole i w środowisku),

- integracji z lokalnym środowiskiem.

Działania w poszczególnych obszarach będą obejmowały:

- akcje promocyjne i informacyjne,

- konkursy,

- pogadanki, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców,

- udział w imprezach środowiskowych na terenie miasta.

Przystąpienie placówki do realizacji działań w ramach  programu Bezpieczna+ zostało zainaugurowane apelem oraz audycją przez radiowęzeł. Wychowankowie zostali zapoznani z rodzajami planowanych działań i akcji charytatywnych, w których będziemy brać udział. Każda rodzina otrzyma ulotkę informacyjną, w której zawarte są cele i główne zadania programu Bezpieczna + . Podczas zajęć z wychowawcą w klasach IV i V zostaną poruszone problemy uzależnienia od papierosów, słodyczy, telewizji, komputera, kawy i innych napojów, a w klasach VI nauczyciele omówią  problematykę uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i sterydów. Uczniowie z klas I – III na początku września uczestniczyli w spotkaniu, na którym panie policjantki zapoznały dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa przy poruszaniu się po ulicach i w drodze do szkoły. Wychowawcy przypomnieli wszystkim uczniom obowiązujące w szkole procedury oraz regulaminy dotyczące bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą oraz w relacjach międzyludzkich. W grudniu planowane są obchody „Dnia bez przemocy”,z udziałem uczniów, rodziców oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Jedynką. Został ogłoszony konkurs na plakat promujący akcję Bezpieczna + w naszej szkole. Mamy nadzieję, że poprzez realizację zadań programu i promowanie pozbawionych ryzyka zachowań, bezpieczeństwo własne i otoczenia stanie się dla wszystkich sprawą priorytetową.

 Migawki artykułów

Bezpieczne wakacje 2018

Na apelu panowie policjanci powiedzieli nam o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wolnym od nauki. Szczególnie przestrzegali przed kontaktami z nieznajomymi osobami i przyjmowaniem ich propozycji spędzania wolnego czasu.Druga część apelu była poświęcona bezpieczeństwu przebywania nad wodą i kąpieli. Tę część poprowadzili nasi panowie wuefiści, którym serdecznie dziękujemy za przestrogi i informacje :)


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.