Logowanie

Projekt unijny MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE

CELEM OGÓLNYM  projektu  było stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

 

CELE   SZCZEGÓŁOWE

 • Podnoszenie efektywności wyników w nauce uczniów SP1 mających specyficzne potrzeby edukacyjne
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów SP1 w kluczowych dla rozwoju osobistego kompetencjach: matematycznych, naukowo – technicznych i informatycznych
 • Rozwijanie wśród uczniów SP1 poczucia własnej wartości i kształtowanie ich wrażliwości na sztukę wyrażonych w różnych formach artystycznych
Projekt był realizowany w okresie od 01. września 2009 r. do 31.lipca 2011r. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne. Uczestnikami projektu mogli być uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie  Mazowieckiej, którzy byli zainteresowani:

- podnoszeniem efektywności wyników w nauce

- rozwijaniem zainteresowań w kluczowych dla rozwoju osobistego kompetencjach: matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych,

- rozwijaniem poczucia własnej wartości i kształtowaniem wrażliwości na sztukę .

Projektem objętych zostało 550 uczniów SP1

 

ZAJECIA W KLASACH I - III

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-III

 • edukacja polonistyczna – 3 grupy każda liczy śr.12 uczniów
 • edukacja matematyczna - 3 grupy każda liczy śr.12 uczniów

- Zajęcia specjalistyczne

a) rewalidacyjne

 • Muzykoterapia z elem. treningu   relaksacyjnego – 3 godziny tygodniowo śr 5 uczniów
 • sprawności manualnej i motorycznej, motoryka mała i duża - 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów
 • percepcji wzrokowej i koordynacji  słuchowej - 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów
 • lateralizacji i orientacji przestrzennej oraz autoorientacji -  1 godzina tygodniowo śr 5 uczniów
 • percepcji słuchowej oraz słuchu fonematycznego- 1 godzina tygodniowo śr 5 uczniów
 • nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - 1 godzina tygodniowo śr 5 uczniów

b) logopedyczne – 6 godzin dla 10 uczniów

c) Korekcyjno – kompensacyjne  ( 4 grupy x 2h/tygodniowo) – 1 grupa 15 uczniów

- psychoedukacyjne – 1 godzina tygodniowo  - 3 grupy (kl. I, kl.II, kl.III ) każda liczy śr.12 uczniów

- zajęcia pozalekcyjne:

 • „Matematyka moja pasja” - 1 godzina tygodniowo  -  grupa  liczy 15 uczniów
 • „Świat przyrody i ja” – 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów
 • „Klub młodego informatyka” - 1 godzina tygodniowo  -  grupa liczy 15 uczniów

-  zajęcia w formie warsztatów „Spotkanie ze sztuką”:

 • warsztaty plastyczne - 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów
 • warsztaty teatralne - 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów
 • warsztaty taneczne -  2 grupy po 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

ZAJĘCIA W KLASACH IV – VI

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Język polski:

 • „Z ortografią za pan brat” - 3 godziny tygodniowo (kl. IV, kl. V, kl. VI)– grupa w ramach 1 h zajęć liczy 12 uczniów
 • „Mówię, czytam i piszę poprawnie” - 3 godziny tygodniowo (kl. IV, kl. V, kl. VI)– grupa w ramach 1 h zajęć liczy 12 uczniów
 • Matematyka (zajęcia wyrównawcze) - 3 godziny tygodniowo (kl. IV, kl. V, kl. VI)– grupa w ramach 1 h zajęć liczy 12 uczniów

- zajęcia specjalistyczne:

Rewalidacyjne

 • muzykoterapia z elem. treningu relaksacyjnego -2 godziny tygodniowo
 • sprawności manualnej i motorycznej, motoryka mała i duża- 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów
 • percepcji wzrokowej i koordynacji słuchowej - 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów
 • percepcji słuchowej oraz słuchu fonematycznego
 • psychoedukacyjne -1 godzina tygodniowo  - 3 grupy (kl. I, kl.II, kl.III ) każda liczy śr.12 uczniów

 

- zajęcia pozalekcyjne:

 • „Matematyka moja pasja” - 1 godzina tygodniowo  -  grupa liczy 15 uczniów
 • „Świat przyrody i ja” – 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów
 • „Klub młodego informatyka” - 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

- zajęcia w formie warsztatów „Spotkanie ze sztuką”:

 • warsztaty plastyczne -  2 grupy po 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów
 • warsztaty teatralne -  2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów
 • warsztaty taneczne - 2 grupy po 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

 

Wycieczki jednodniowe – wszyscy uczniowie klas I - VI

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.